Επιστημονική Επιτροπή Διαγωνισμού

1. Απόστολος Φιλιππόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Ο.Π.Α., Πρόεδρος / Συντονιστής

2. Νικόλαος Χριστοδουλάκης, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Ο.Π.Α., Αναπληρωτής Πρόεδρος / Συντονιστής

3. Εμμανουήλ Κρητικός, Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ο.Π.Α., μέλος

4. Πέτρος Βαρθαλίτης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Ο.Π.Α., μέλος

5. Θωμάς Μούτος, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ο.Π.Α., μέλος

6. Ιωάννης Λοϊζίδης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Ο.Π.Α., μέλος

7. Κων/νος Κόλλιας, Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.), εξωτερικό μέλος

8. Σοφία Τακάογλου, Πρόεδρος Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.), εξωτερικό μέλος

9. Χαρίκλεια (Χαρά) Ξάνθη, Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.), εξωτερικό μέλος

Γραμματειακή Υποστήριξη: Χριστίνα Βάγγη

Υπεύθυνος Διαχείρισης Ιστοσελίδας: Κων/νος Αρμύρας, 
Υποψήφιος Διδάκτορας Πληροφοριακών Συστημάτων
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων