Επιστημονική Επιτροπή Διαγωνισμού

1. Απόστολος Φιλιππόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Ο.Π.Α.,  Πρόεδρος / Συντονιστής

2. Νικόλαος Χριστοδουλάκης, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Ο.Π.Α., Αναπληρωτής Πρόεδρος / Συντονιστής 

3. Εμμανουήλ Κρητικός, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ο.Π.Α., μέλος

4. Ευάγγελος Βασιλάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Ο.Π.Α., μέλος

5.  Θωμάς Μούτος, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ο.Π.Α., μέλος

6.  Ιωάννης Λοϊζίδης, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Ο.Π.Α., μέλος

7.  Κων/νος Κόλλιας, Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.), εξωτερικό μέλος

8. Χαρίκλεια (Χαρά) Ξάνθη, Πρόεδρος Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.), εξωτερικό μέλος

9. Άγγελος Αντωνόπουλος, Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ο.Ε.Δ.Ε.), εξωτερικό μέλος

Γραμματειακή Υποστήριξη: Χριστίνα Βάγγη

Υπεύθυνος Διαχείρισης Ιστοσελίδας: Κων/νος Αρμύρας, 

MSc στα Πληροφοριακά Συστήματα, Υπ. Διδάκτορας Ο.Δ.Ε.