Τελευταίες Δημοσιεύσεις

Νέα ιστοσελίδα για τον 1º Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό στα Οικονομικά

October 6, 2019

Η νέα ιστοσελίδα του 1ου  Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού στα Οικονομικά έχει βγει στον…

Προθεσμία υποβολής εγγραφής στο διαγωνισμό είναι μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021.